Om DKBF

 

 

Hvorfor en forening

I følge historieforskningen er der blandt børn født i Danmark under eller lige efter den tyske besættelse registreret 5.579 personer, som har fået udlagt en tysk biologisk far. Deres faderskabssager, som behandledes i perioden 1940 – 1951, er alle registreret i Justitsministeriet og dokumenterne befinder sig i landsarkiverne og/eller i Rigsarkivet. Indtil for ganske nylig var oplysningerne om faderskabssagerne i disse arkiver lukket land også for de pågældende børn.

En del faderskabssager, hvor faderen var en tysker, blev enten mangelfuldt registreret eller registreret med en dansk fader. Et kvalificeret skøn af antallet af tyskerbørn (også kaldet krigsbørn) her i landet, som har en tysk far og en dansk mor, er derfor mellem 10 og 12 tusinde...

Disse børn er nu voksne og mange af dem har gennem de senere år, hvor emnet ”tyskerbørn” har været fremme i den offentlige debat, forfulgt et ønske om at få nærmere kendskab til deres rødder.

DKBF (Danske Krigsbørns Forening) dannedes i 1996 og den er blevet et forum, hvor danske krigsbørn støtter hinanden, udveksler erfaringer og henter vejledning, hvis de ønsker at finde oplysninger om deres fædrene ophav. Foreningen har f.eks. udvirket en afklaring, der har givet krigsbørn adgang til arkiverne med deres faderskabssager. Foreningen har i dag ca. 150 medlemmer, og talrige andre har fået rådgivning. 

DKBF samarbejder med tilsvarende foreninger i Norge, Sverige, Finland, Holland, Frankrig, Tyskland og Bosnine/Herzegovia

I 2007 i Berlin var Danske Krigsbørns Forening  med til at danne "Forum der Kriegskinder" for krigsbørnsforeninger fra Norge, Holland, Finland, Tyskland, Belgien og Frankrig.
I 2009 enedes man om at danne et internationalt netværk : "BORN OF WAR internatioanal network" forkortet
BOW i.n.
Netværket afholder hvert år i oktober i Berlin også et offentligt møde kaldet "Forum der Kriegskinder" i Paraplyforeningen Fantom - Netzerk für kunst und Geschichte(n)'s regi.

Medlemskab

Medlemskab af DKBF

Var du et krigsbarn, dvs. at uden den tyske besættelse  af Danmark, var du ikke blevet født,  kunne du blive medlem af foreningen. Også din børn kunne blive medlemmer.

Også børn og børnbørne af befrielsessoldater kunne blive medlemmer.

Du kunne kontakte foreningens formand  .  Kontingentet var  250,00 kr. pr. år.  Ved generalforsamlingen havde du stemmeret.

Kontingentet var 150,00 kr. pr. år, hvis du gennem medlemskab blot ønskerde at  støtte DKBF. Som støttemedlem var du velkommen til at deltage i alle arrangementer, men havde ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Medlemsaktiviteter: 
Foreningen tilbød praktisk vejledning i de forhold, som måtte være
aktuelle for dig. 

Foreningen ville tilstræbe medlemsaktiviteter i din region, som du kunne benytte dig af i det
omfang, du havde behov og lyst. Ikke alle aktiviteter udbydes i hele landet, da de er afhængige af en vis medlemsdeltagelse. 

Kontaktperson:
Kontaktpersonen vil være behjælpelig med arrangere udflugter – træf m.m. for medlemmerne. Alle kan tage initiativ til samvær og få hjælp og inspiration af kontaktpersonen.

Du kan også ringe og tale med kontaktpersonen i det omfang, du har brug for det.  Personen har måske stået i en situation, der ligner din, og kan derfor være dig behjælpelig. Klik på fanebladet Kontakpersoner og se hvilken person, der bor nærmest dig.

Såvidt det er praktisk muligt, blev der hvert år afholdt et Landsmøde.

Kontingent

Kære medlemmer af DKBF

Kontingentet for 2021 er 250 kr. for medlemmer og 150 kr. for støttemedlemmer.

 

 

Bestyrelsen

2017 - 2022

Formand:

Birgitte Breiner
 26 27 36 97
 
 1-Birgitte2016
Næstformand:
Inge Pedersen


2017 inge pedersen

 Kasserer:

Willi Bjerregaard

 2019 foto willi

Sekretær:

 2017 hanne m knudsen

Bestyrelsesmedlem:

 lone hansen

 

Bestyrelsessuppleant: Jørn Henrik Jørgensen

Aktive uden for betyrelsen:
 
A. International medarbejder
Henny Vestergaard Granum
Tlf. 26 14 34 11

Medlem af  "BORN OF WAR international network" (BOW i.n.) www.bowin.eu
(Tidligere DKBF's repræsentant i BOW i.n.)
Webmaster for www.krigsboern.dk og  www.bowin.eu
 
B. Redaktør på DKBF-NYT: 
Helge Svendsen
 
  

Formandens Side


2016 logo

Formandens side

ambassade2018

Den tyske Ambassade, København 2018

Tysk historie blev levende i sidste uge (31. maj 2018) på Den Tyske Ambassade, da ambassadør Meitzner for første gang bød repræsentanter for Danske KrigsBørns Forening (DKBF) velkommen til en samtale.

De såkaldte krigsbørn blev alle født som følge af et forhold mellem danske kvinder og tyske soldater under besættelsestiden 1940-45. I efterkrigsårene og –årtierne blev disse mennesker ofte konfronteret med stigmatisering af deres mødre og dem selv. Siden 1996 hjælper foreningen DKBF med til at forarbejde de til dels vanskelige skæbner og til at opklare deres afstamning. Ambassadør Meitzner takkede udtrykkeligt for deres utrættelige indsats og fremhævede, hvordan foreningen ikke blot har gjort opmærksom på krigsbørnenes skæbne, men også fortsat giver dem en stemme.

Officielt er der efter 1945 blevet registreret omkring 6.000 børn med tyske fædre, men foreningen selv skønner tallet til at ligge på omkring 12.000.

– sammen med Ambassadør Andreas Meitzner, Formand Birgitte Breiner, Bestyrelsesmedlem Inge Pedersen, International medarbejder  Henny Granum og Tidligere formand Arne Øland, Den Tyske Ambassade

 

Deutsche Botschaft, Kopenhagen 2018

Lebendige deutsch-dänische Geschichte fand sich letzte Woche in der Deutschen Botschaft ein, als Vertreter des Vereins Danske KrigsBørns Forening (DKBF) von Botschafter Andreas Meitzner empfangen wurden. 
Diese „Kriegskinder“ wurden alle als Folge einer Beziehung zwischen dänischen Frauen und Soldaten der Wehrmacht während der Besatzungsjahre 1940-45 geboren. In den Nachkriegsjahren und -jahrzehnten waren diese Menschen oftmals mit der Stigmatisierung ihrer Mütter und ihrer selbst konfrontiert. Seit 1996 hilft der Verein DKBF dabei, die zum Teil schwierigen Schicksale zu bearbeiten oder auch die eigene Abstammung aufzuklären. Für diese unermüdliche und wichtige Arbeit bedankte sich Botschafter Meitzner ausdrücklich und erklärte, dass der Verein das Schicksal der Kriegskinder in Dänemark nicht nur bekannt gemacht hat, sondern diesen auch weiterhin eine Stimme gibt. 
In Dänemark sind nach 1945 etwa 6.000 Kinder offiziell mit deutschen Vätern registriert worden, aber laut Schätzungen des Vereins dürfte diese Zahl eher bei rund 12.000 liegen.

– sammen med Ambassadør Andreas Meitzner, Formand Birgitte BreinerBestyrelsesmedlem Inge Pedersen, International medarbejder  Henny Granum og Tidligere formand Arne ØlandDen Tyske Ambassade

 

 

Formand Birgitte Breiners BLÅ BOG (Link)

Birgitte Breiner blev valgt til formand for DKBF ved generalforsamlingen 25. marts 2017.

 

Meddelelser fra Formanden:

Krajbjerg 25.marts 2019

Det er forår og tid til at holde generalforsamling i DKBF – skal være inden udgangen af marts.

Derfor har vi haft Generalforsamling og Landsmøde lørdag den 23. marts. Der mødte 49 personer op i HUSET i Middelfart. Vi var 36 ordinære medlemmer, 9 støttemedlemmmer og 4 ledsagere. Det var så heldigt at 4 nye medlemmer havde valgt at deltage.

Vi har fået 10 nye medlemmer i 2018 og allerede 4 i 2019 Velkommen i Danske Krigsbørns Forening. Velkommen til jer!! Vi håber, at I får glæde af medlemskabet!

Henny Granum foreslog at vi kunne slutte generalforsamlingen /landsmødet af med at spise en middag sammen. Det faldt i god jord. Vi var 21 der spiste en dejlig middag kl. 19 i Husets restaurant. Det var for mit vedkommende den bedste middag jeg har fået i HUSET. Vi hyggede os og snakken gik til kl.22.30. Dette sociale samvær er også et af Foreningens mål.

Vi har fået en henvendelse fra Besættelsesmuseet, museumsinspektør Søren Tange Rasmussen. I har sikkert set at Søren efterlyste medlemmer på FB, hvis forældre havde bopæl i Aarhus. Jeg har haft en god og frugtbar samtale med Søren fordi mine biologiske forældre begge boede i Aarhus i 1944 – 1945. Jeg glæder mig til at se hvad og hvordan det bliver dokumenteret i museet – mere senere. Jeg har forstået på Søren at han kan bruge flere ”tyskerunger” hvis forældre havde tilknytning til Aarhus.

Han kan kontaktes på  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ringer på 4185 0874. Håber at høre fra jer krigsbørn!

23.marts 2019

Danske Krigsbørns Forening har afholdt Generalforsamling / Landsmøde den 23. marts 2019 i HUSET ved Middelfart.

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:
Birgitte Breiner, formand
Inge Pedersen, næstformand,
Willi Bjerregaard, kasserer
Hanne Merethe Knudsen, sekretær
Hans Sønderborg, bestyrelsesmedlem

Suppleanter: Lone Hansen og Jørn Henrik Jørgensen

Aktive uden for bestyrelsen:

1. A. International medarbejder 
Henny Vestergaard Granum,
Strandkanten  12, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 26 14 34 11
 
Medlem af  "BORN OF WAR international network" (BOW i.n.) www.bowin.eu
(DKBF's repræsentant i BOW i.n.)
Webmaster for www.krigsboern.dk og  www.bowin.eu
Administrator for Krigsbørn- Born Of War Facebook
 
2. A. Redaktør på DKBF-NYT:
Helge Svendsen
 

 

17. oktober 2018.

De norske 'tyskertøser' får officiel undskyldning

Deporteringer og fratagelse af statsborgerskab var skæbnen for de norske 'tyskertøser' efter Anden Verdenskrig. Nu får de officiel undskyldning af Erna Solberg. Skiver Politiken

Det betød, at de danske medier virkeligt fik vækket formandskontoret i Krajbjerg.

Alle med den samme dagsorden og spørgsmål.

Hvad mener Danske KrigsBørns Forening? Skal den danske regering også give de danske tyskerpiger en officiel undskyldning?

Formand Birgitte Breiner gav interviews til følgende medier:

Jyllands-Posten i avisen 19.10. DR K, Radio 24syv – direkte på 7:30 18.10, og B.T. som vil lave en længere artikelserie. De sendte en fotograf i dag. Birgitte blev portrætteret og senere lavede fotografen en video, som kommer på B.T.s Facebook side op til weekenden.

TV 2 meldte deres ankomst 18.10 kl. 17:00. Birgitte skulle på direkte i News & Co og senere i 22 nyhederne Det indslag kan i se på Facebook – krigsbørn.

Formanden svarede:

»Jeg mener ikke, at vi kan sammenligne de norske kvindes situation med de danske. I Norge var indgrebene langt mere vidtgående fratagelse af statsborgerskab og deportation m.m. Mens vores mødre blev udsat for pøbelens hævn, hvor myndighederne ikke greb ind. Ligeledes blev mange tvangsinterneret uden lovhjemmel, særlig omkring befrielsesdagene i 1945. Det var måske til en eller anden form for beskyttelse« sagde Birgitte Breiner.

 

31. maj 2018

Krajbjerg 31-05-2018

Danske Krigs Børns Forening havde i går den 30.5. et godt og positivt møde med den nye tyske ambassadør Andreas Meitzner. Ambassadøren og hans pressechef tog meget venligt imod os i deres nye domicil Portland Towers i København. Vi var tidligere formand Arne Øland, næstformand Ingedersen, formand Birgitte Breiner, international medarbejder Henny Granum, redaktør af DKBF Nyhedsbrev, Helge Svendsen og tidligere chefredaktør af avisen ”Der Nordschleswiger” Siegfried Matlok, som havde formidlet kontakten til ambassaden. Ambassadør Andreas Meitzner var særdeles velorienteret om vores historier og vore mødres skæbne efter krigen. Jeg oplevede at han lyttede aktivt og spurgte ind til foreningens virke. Det glæder mig meget. Ambassadøren åbnede op for at DKBF til en hver tid kan henvende sig til ambassaden og få hjælp i forhold til f.eks. dokumenter - problemer ved at finde vore fædre o.a.

Efter mødet med ambassadøren:

Siegfried Matlok fortalte efter mødet, at der nu er skred i tankerne om et Flygtninge museum i Oksbøl – under Varde museum. Der er velvillighed til at investere penge i et Flygtninge museum i lyset af den store interesse som Tirpitz museet i Blåvand har oplevet. Her havde man forventet ca. 100.000 besøgende det første år, men man har talt over 250.000. Det giver optimisme!! Vi har aftalt et møde sidst i juni, som Siegfried Matlok vil arrangere – det bliver spændende.  

 

19. marts 2018

Danske Krigsbørns Forening har afholdt Generalforsamling / Landsmøde den 17. marts 2018 i HUSET ved Middelfart.

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:
Birgitte Breiner, formand
Inge Pedersen, næstformand
Sigurd Schou, kasserer
Hanne Merethe Knudsen, sekretær
Willi Bjerregaard

Suppleanter: Lone Hansen og  Jørn Henrik Jørgensen

Aktive uden for betyrelsen

A. International medarbejder 
Henny Vestergaard Granum, Strandkanten 12, 6950 Ringkøbing Tlf. 26 14 34 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tidligere Talskvinde, nuværende medlem af  "BORN OF WAR international network" (BOW i.n.) www.bowin.eu
(DKBF's repræsentant i BOW i.n.)
Webmaster for www.krigsboern.dk og  www.bowin.eu
Adminstrator for Krigsbørn - Born of War/ Facebook
 
B. Redaktør på DKBF-NYT:
Helge Svendsen
 

31. marts 2017 

Danske Krigsbørns Forening har afholdt Generalforsamling / Landsmøde den 25. marts 2017 i HUSET ved Middelfart.

DKBF fortsætter med en ny bestyrelse efter landsmødet i 2017 og har konstitueret sig på følgende måde:
Birgitte Breiner, formand
Inge Pedersen, næstformand
Sigurd Schou, kasserer
Hanne Merethe Knudsen, sekretær
John Valeur, bestyrelsesmedlem

Suppleanter: Lone Hansen og  Jørn Henrik Jørgensen

Aktive uden for betyrelsen
International medarbejder 
Henny Vestergaard Granum
Tidligere Talskvinde, nuværend med medlem af "BORN OF WAR international network" (BOW i.n.) www.bowin.eu
(Tidligere DKBF's repræsentant i BOW i.n.)
Webmaster for www.krigsboern.dk og  www.bowin.eu Adminstrator for Krigsbørn Born Of War / Facebook

 

Historie

Foreningsdannelsen i Danmark

I 1995 kom 2 krigsbørn, Arne Øland og Bjarne Schmidt, ad krogede veje i kontakt med hinanden. Begge havde henvendt sig til journalist og forfatter Leif Larsen, der i medierne havde berettet om sine vanskeligheder med at få arkivadgang. Leif Larsen ønskede som gammel modstandsmand aktindsigt i nogle af modstandsbevægelsens sager.

Leif Larsen foreslog, at Bjarne og Arne mødtes for at udveksle synspunkter og erfaringer mht. til problemerne angående aktindsigt i deres faderskabssager  – og som sagt så gjort.

Bjarne havde på daværende tidspunkt arbejdet i ca. 5 år med at søge oplysninger om sin biologiske far og dennes familie i Østrig. Han havde i hele sit bevidste liv vidst, at han havde en ”tysk” far, der under krigen var soldat i Danmark. Hans familie havde aldrig omtalte dette, så denne viden var alene baseret på hans intuition og fortolkning af fortalelser i familien.

Arne havde først sent i livet erfaret, at han var krigsbarn. Født 6 måneder efter kapitulationen havde han altid havde opfattet sig selv som et ganske almindeligt ”uægte” barn. Men som oftest ved nogen i familien besked, og Arne fik sin ”besked” ved en familiesammenkomst ved årsskiftet 93/94.  Arne havde derefter arbejdet med efterforskning af sin slovenske far.

Fælles for dem var altså, at deres fædre havde tilhørt Værnemagten, og for dem begge gjaldt, at deres mødre ønskede at glemme – eller fortrænge – om man vil. Det viste sig hurtigt, at det var meget udbytterigt for Bjarne og Arne at kunne tale sammen om dét, der i mange år havde været et tabu.

Bl.a. inspireret af historikeren Annette Warrings afhandling ”Tyskerpiger”, der var udkommet i 1994, fik Arne  den idé at starte en forening. Samtidig tog han kontakt til Norges Krigs­barnsforbund, der venligst tilsendte ”vedtegter” samt en årgang af den norske forenings medlemsblad ”Røtter”. Dette stimulerede yderligere til en foreningsdannelse.

Både Annette Warring og Vibeke Ohl fra Røde Kors´ Eftersøgningstjeneste viste stor forståelse for idéen og videreformidlede et åbent brev fra Arne til nogle af de krigsbørn, som de var kommet i kontakt med gennem deres respektive arbejde. Med denne enestående hjælp opnåedes der kontakt med andre krigsbørn, som var interesserede i at danne en forening.

Den 12. oktober 1996 så  Danmarks Krigsbarnsforening nu Danske Krigsbørns Forening dagens lys.

Problemer med arkivadgang (Klik på sætningen)

Arkivadgang

Mange krigsbørn kunne i mange år ikke få kendskab til deres oprindelse på fædrene side, idet arkiverne var lukkede for krigsbørn med100 år fra barnets fødsel.

Efter mange tovtrækkerier mellem DKBF og kommunerne, statsamterne, Civilretsdirektoratet, Landsarkiverne, Rigsarkivet og domstolene lykkedes det i 1999 /2000 DKBF at få en ordning, således at såvel Landsarkiverne som Rigsarkivet fra da af og fremover giver dispensation fra 80 års-reglen, når krigsbørn søger aktindsigt i deres faderskabssag. Det er også en aftale med arkiverne, at krigsbørn ikke skal betale arkiverne timeløn for arkivarbejdet, men blot udgifter i forbindelse med evt. kopiering af sagsakter.

Derfor - hvis du har en formodning om, at din rigtige far var tysk soldat (eller russisk, engelsk eller amerikansk) før, under eller efter besættelsen, så er du velkommen til at henvende dig til Danske Krigsbørns Forening  for råd og vejledning.

  

Relevante Links

Der er 1. juli 2022 på Facebook oprettet en gruppe, der hedder: Danske KrigsBørn, hvor der kan skrives oplæg og debatteres om Danske Krigsbørn.

  
facebook2

 

 

Relevante links

BOWin - Det europæiske Netværk af krigsbørnsforeninger:
BORN OF WAR international network - http://www.bowin.eu
 
Henny Granum, tidligere Talskvinde, medlem af BORN OF WAR international network
Danske krigsbørns Forening
Danmark
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
Arne Øland (tidligere Talsmand )
Danske Krigsbørns Forening
Danmark
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Gisela Heideinreich
Lebensspuren e.V. Wernigerode
Tyskland
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.lebensspuren-deutschland.eu/

Erika Holmbom
Verein der Wehrmachtskinder in
Finland
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.saksalaistensotilaidenlapset.com

 

Gerd-Inger Resch
Norge
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chantal Le QUENTREC
Coeurs sans Frontières-
Herzen ohne Grenzen
Frankrig, Tyskland, Østrig
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.coeurssansfrontieres.com

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jan Pelegrino
Stichting Sakura
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jeanine Nivoix-Sevestre
Aneg
Frankrig
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://anegfrance.free.fr

 

Gerlinda Swillen
Belgien
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kinder alliirten Soldaten
GI Trace

 

Winfried Behlau (Admin)
Distelblüten- Russenkinder in Deutschland
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.russenkinder-distelblueten.de

 

Anatoly Rothe
Russenkinder.de
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.russenkinder.de

Ajna Jusic
Bosnian Association "Forgotten Children of War"
 
 
The Children Born Of War project  (Link)