Om DKBF (4)

 

 

Hvorfor en forening

I følge historieforskningen er der blandt børn født i Danmark under eller lige efter den tyske besættelse registreret 5.579 personer, som har fået udlagt en tysk biologisk far. Deres faderskabssager, som behandledes i perioden 1940 – 1951, er alle registreret i Justitsministeriet og dokumenterne befinder sig i landsarkiverne og/eller i Rigsarkivet. Indtil for ganske nylig var oplysningerne om faderskabssagerne i disse arkiver lukket land også for de pågældende børn.

En del faderskabssager, hvor faderen var en tysker, blev enten mangelfuldt registreret eller registreret med en dansk fader. Et kvalificeret skøn af antallet af tyskerbørn (også kaldet krigsbørn) her i landet, som har en tysk far og en dansk mor, er derfor mellem 10 og 12 tusinde...

Disse børn er nu voksne og mange af dem har gennem de senere år, hvor emnet ”tyskerbørn” har været fremme i den offentlige debat, forfulgt et ønske om at få nærmere kendskab til deres rødder.

DKBF (Danske Krigsbørns Forening) dannedes i 1996 og den er blevet et forum, hvor danske krigsbørn støtter hinanden, udveksler erfaringer og henter vejledning, hvis de ønsker at finde oplysninger om deres fædrene ophav. Foreningen har f.eks. udvirket en afklaring, der har givet krigsbørn adgang til arkiverne med deres faderskabssager. Foreningen har i dag ca. 250 medlemmer, og talrige andre har fået rådgivning. 

DKBF samarbejder med tilsvarende foreninger i Belgien, Norge, Sverige, Finland, Holland, Frankrig og Tyskland.

I 2007 i Berlin var Danske KrigsbørnsForening  med til at danne den europæiske paraplyforening "Forum der Kriegskinder" for krigsbørnsforeninger fra Norge, Finland, Holland, Tyskland, Belgien og Frankrig.
I 2009 enedes man om inden for rammen "Forum der Kriegskinder" at danne et internationalt netværk : "BORN OF WAR internatioanal network" forkortet
BOW i.n.

Medlemskab

Medlemskab af DKBF

Er du et krigsbarn dvs. at uden krigen var du ikke blevet født, kan du blive medlem af foreningen. Du  kan skrive til foreningen på mailadressen Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan også kontakte foreningens formand Birgitte Breiner på tlf. 26 27 36 97 .  Kontingentet er 350,00 kr. pr. år. (Fra 1.1. 2019 bliver kontingentet nedsat til 250,00 for medlemmer). Ved generalforsamlingen har du stemmeret.

Kontingentet er 150,00 kr. pr. år, hvis du gennem medlemskab blot ønsker at  støtte DKBF. Som støttemedlem er du velkommen til at deltage i alle arrangementer, men har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Medlemsaktiviteter: 
Foreningen tilbyder praktisk vejledning i de forhold, som måtte være
aktuelle for dig. 

Foreningen vil tilstræbe medlemsaktiviteter i din region, som du kan benytte dig af i det
omfang, du har behov og lyst. Ikke alle aktiviteter udbydes i hele landet, da de er afhængige af en vis medlemsdeltagelse. 

Regionskontaktperson: Kontakpersonen er ansvarlig for, at der afholdes mindt 2 arrangementer i lokalområder hvert år. Du kan også ringe og tale med kontakpersonen i det omfang, du har brug for det.  Personen har måske stået i en situation, der ligner din, og kan derfor være dig behjælpelig. Klik på fanebladet Kontak personerog se hvilken person, der bor nærmest dig.

Såvidt det er praktisk muligt, afholdes der hvert år et Landsmøde.

Kontingent

Kære medlemmer af DKBF

Kontingentet for 2017 er 350 kr. for medlemmer og 150 kr. for støttemedlemmer.

Huske at skrive dit navn ved bankoverførslen til:

Arbejdernes Landsbank
Reg. nr. 5394  Kontonr. 0000246229

så kassereren kan se hvem pengene kommer fra.

venlig hilsen

Birgitte Breiner

Bestyrelsen

Formand:

Birgitte Breiner
Krajbjerg Vestergaard
Sønderholmvej 32,
8543 Hornslet

Tlf. 26 27 36 97 / 60544869
 
email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 1-Birgitte2016
Næstformand:
Inge Pedersen
Bøgevej 6
Nørhalne
9430 Vadum
 
Tlf. 30 26 80 47/ 98268047
 
email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
 2017 inge pedersen

Kasserer:

Sigurd Schou
Rørsangervej 82
8382 Hinnerup
 
Tlf. 29 62 32 96
 
email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 2017 Sigurd 73 rA

Sekretær:

Hanne Merethe Knudsen
Borupvej 98 B
4140 Borup
 
Tlf. 28 15 34 00
 
email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
 2017 hanne m knudsen
Bestyrelsesmedlem:
Willi Bjerregaard 
Gavlbakken 7

2730 Herlev
Tlf. 44 84 11 54

email: willi Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Bestyrelsessuppleanter: Lone Hansen og  Jørn Henrik Jørgensen

Aktive uden for betyrelsen: (Hjemmeside /Krigsbørnskaravanen/ Internationalt samarbejde/Facebook):

Henny Vestergaard Granum, Skovlykke 6, 9210 Aalborg SØ,
Projektleder for Krigsbørnskaravanen samt webmaster for krigsboern.dk og bowin.eu. 
Talskvinde for "BORN OF WAR international network" www.bowin.eu

 

 

Formandens Side

2016 logo

Formand Birgitte Breiners BLÅ BOG (Link)

 

Danske Krigsbørns Forening har afholdt Generalforsamling / Landsmøde den 25. marts 2017 i HUSET ved Middelfart.

DKBF fortsætter med en ny bestyrelse efter landsmødet i 2018 og har konstitueret sig på følgende måde:
Birgitte Breiner, formand
Inge Pedersen, næstformand
Sigurd Schou, kasserer
Hanne Merethe Knudsen, sekretær
Willi Bjerregaard, bestyrelsesmedlem

Suppleanter: Lone Hansen og  Jørn Henrik Jørgensen
De bedste forårshilsener Birgitte

Henny Granum fortsætter efter genralforsamlingen den 23. marts 2018 i Middelfart som:

  • Webmaster for krigsboern.dk og bowin.eu samt administrator for gruppen Krigsbørn på Facebook
  • DKBF's repræsentant i BORN OF WAR international network www.bowin.eu (Talskvinde)

 

Regionskontaktpersoner

 

Regionskontaktperoner 2018

Region Hovedstaden:

Willi Bjerregaard

Gavlbakken 7

2730 Herlev

Tlf.: 44 84 11 54

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Region Sjælland:

 

 

Region Nordjylland:

Hans Sønderborg 

Vegavej 1

9900 Frederikshavn.

Tlf.: 22 97 38 45

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Region Midtjylland:

Lillian Nørgaard        

Svalevej 8

8740 Bræstrup 

Tlf.: 29 92 57 21

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Region Syddanmark:

Yrsa Thane Thomsen

Hessvej 5

7120 Vejle

Tlf.: 20 23 11 19

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
         
       
         
       
         
       
         
         
       

 

  

Historie

Foreningsdannelsen i Danmark

I 1995 kom 2 krigsbørn, Arne Øland og Bjarne Schmidt, ad krogede veje i kontakt med hinanden. Begge havde henvendt sig til journalist og forfatter Leif Larsen, der i medierne havde berettet om sine vanskeligheder med at få arkivadgang. Leif Larsen ønskede som gammel modstandsmand aktindsigt i nogle af modstandsbevægelsens sager.

Leif Larsen foreslog, at Bjarne og Arne mødtes for at udveksle synspunkter og erfaringer mht. til problemerne angående aktindsigt i deres faderskabssager  – og som sagt så gjort.

Bjarne havde på daværende tidspunkt arbejdet i ca. 5 år med at søge oplysninger om sin biologiske far og dennes familie i Østrig. Han havde i hele sit bevidste liv vidst, at han havde en ”tysk” far, der under krigen var soldat i Danmark. Hans familie havde aldrig omtalte dette, så denne viden var alene baseret på hans intuition og fortolkning af fortalelser i familien.

Arne havde først sent i livet erfaret, at han var krigsbarn. Født 6 måneder efter kapitulationen havde han altid havde opfattet sig selv som et ganske almindeligt ”uægte” barn. Men som oftest ved nogen i familien besked, og Arne fik sin ”besked” ved en familiesammenkomst ved årsskiftet 93/94.  Arne havde derefter arbejdet med efterforskning af sin slovenske far.

Fælles for dem var altså, at deres fædre havde tilhørt Værnemagten, og for dem begge gjaldt, at deres mødre ønskede at glemme – eller fortrænge – om man vil. Det viste sig hurtigt, at det var meget udbytterigt for Bjarne og Arne at kunne tale sammen om dét, der i mange år havde været et tabu.

Bl.a. inspireret af historikeren Annette Warrings afhandling ”Tyskerpiger”, der var udkommet i 1994, fik Arne  den idé at starte en forening. Samtidig tog han kontakt til Norges Krigs­barnsforbund, der venligst tilsendte ”vedtegter” samt en årgang af den norske forenings medlemsblad ”Røtter”. Dette stimulerede yderligere til en foreningsdannelse.

Både Annette Warring og Vibeke Ohl fra Røde Kors´ Eftersøgningstjeneste viste stor forståelse for idéen og videreformidlede et åbent brev fra Arne til nogle af de krigsbørn, som de var kommet i kontakt med gennem deres respektive arbejde. Med denne enestående hjælp opnåedes der kontakt med andre krigsbørn, som var interesserede i at danne en forening.

Den 12. oktober 1996 så  Danmarks Krigsbarnsforening nu Danske Krigsbørns Forening dagens lys.

Problemer med arkivadgang

Arkivadgang

Mange krigsbørn kunne i mange år ikke få kendskab til deres oprindelse på fædrene side, idet arkiverne var lukkede for krigsbørn med100 år fra barnets fødsel.

Efter mange tovtrækkerier mellem DKBF og kommunerne, statsamterne, Civilretsdirektoratet, Landsarkiverne, Rigsarkivet og domstolene lykkedes det i 1999 /2000 DKBF at få en ordning, således at såvel Landsarkiverne som Rigsarkivet fra da af og fremover giver dispensation fra 80 års-reglen, når krigsbørn søger aktindsigt i deres faderskabssag. Det er også en aftale med arkiverne, at krigsbørn ikke skal betale arkiverne timeløn for arkivarbejdet, men blot udgifter i forbindelse med evt. kopiering af sagsakter.

Derfor - hvis du har en formodning om, at din rigtige far var tysk soldat (eller russisk, engelsk eller amerikansk) før, under eller efter besættelsen, så er du velkommen til at henvende dig til Danske Krigsbørns Forening. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  for råd og vejledning.

Relevante Links

Europæiske Krigbørnsforeninger og netværk

 

BOWin - Det europæiske Netværk af krigsbørnsforeninger:
BORN OF WAR international network - http://www.bowin.eu
 
Henny Granum, Talskvinde
Danske krigsbørns Forening
Danmark
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
 
 
Arne Øland (Tidligere formand)
Danske Krigsbørns Forening
Danmark
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.krigsboern.dk 

 

Gisela Heidenreich
Lebensspuren e.V. Wernigerode
Tyskland
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.lebensspuren-deutschland.eu/

 

Ute Baur-Timmerbrink
G.I.trace i Tyskland & Østrig
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.besatzungsvaeter.de/ 

 

Erika Holmbom
Verein der Wehrmachtskinder in
Finland
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.saksalaistensotilaidenlapset.com

 

Thorleif Blatt
Krigsbarnforbundet Lebensborn
Norge
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
lebensbornnorway.com

Gerd-Inger Resch
Norge
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Chantal Le QUENTREC
Coeurs sans Frontières-
Herzen ohne Grenzen
Frankrig, Tyskland, Østrig
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.coeurssansfrontieres.com

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jan Pelegrino
Stichting Sakura
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Jeanine Nivoix-Sevestre
Aneg
Frankrig
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://anegfrance.free.fr

 

Gerlinda Swillen
Belgien
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Winfried (Admin)
Distelblüten- Russenkinder in Deutschland
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.russenkinder-distelblueten.de

 

Anatoly Rothe
Russenkinder.de
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.russenkinder.de

Ajna Jusic
Bosnian Association "Forgotten Children of War"
 
 
Children born of war
International Network for Interdisciplinary Research on Children Born of War (INIRC-CBOW) Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
c/o GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences