Om DKBF (3)

 

Hvorfor en forening

I følge historieforskningen er der blandt børn født i Danmark under eller lige efter den tyske besættelse registreret 5.579 personer, som har fået udlagt en tysk biologisk far. Deres faderskabssager, som behandledes i perioden 1940 – 1951, er alle registreret i Justitsministeriet og dokumenterne befinder sig i landsarkiverne og/eller i Rigsarkivet. Indtil for ganske nylig var oplysningerne om faderskabssagerne i disse arkiver lukket land også for de pågældende børn.

En del faderskabssager, hvor faderen var en tysker, blev enten mangelfuldt registreret eller registreret med en dansk fader. Et kvalificeret skøn af antallet af tyskerbørn (også kaldet krigsbørn) her i landet, som har en tysk far og en dansk mor, er derfor mellem 10 og 12 tusinde...

Disse børn er nu voksne og mange af dem har gennem de senere år, hvor emnet ”tyskerbørn” har været fremme i den offentlige debat, forfulgt et ønske om at få nærmere kendskab til deres rødder.

DKBF (Danske Krigsbørns Forening) dannedes i 1996 og den er blevet et forum, hvor danske krigsbørn støtter hinanden, udveksler erfaringer og henter vejledning, hvis de ønsker at finde oplysninger om deres fædrene ophav. Foreningen har f.eks. udvirket en afklaring, der har givet krigsbørn adgang til arkiverne med deres faderskabssager. Foreningen har i dag ca. 250 medlemmer, og talrige andre har fået rådgivning. 

DKBF samarbejder med tilsvarende foreninger i Belgien, Norge, Sverige, Finland, Holland, Frankrig og Tyskland.

I 2007 i Berlin var Danske KrigsbørnsForening  med til at danne den europæiske paraplyforening "Forum der Kriegskinder" for krigsbørnsforeninger fra Norge, Finland, Holland, Tyskland, Belgien og Frankrig.
I 2009 enedes man om inden for rammen "Forum der Kriegskinder" at danne et internationalt netværk : "BORN OF WAR internatioanal network" forkortet
BOW i.n.

Medlemsskab

Medlemskab af DKBF

Er du et krigsbarn dvs. at uden krigen var du ikke blevet født, kan du blive medlem af foreningen. Du  kan skrive til foreningen på mailadressen Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan også kontakte foreningens formand Birgitte Breiner på tlf. 26 27 36 97 .  Kontingentet er 350,00 kr. pr. år. Som medlem modtager du foreningens blad "Rødder" 4 gange årligt. Ved generalforsamlingen har du stemmeret.

Kontingentet er 150,00 kr. pr. år, hvis du gennem medlemskab blot ønsker at  støtte DKBF. Som støttemedlem modtager du 4 gange årligt foreningens blad "Rødder" og er velkommen til at deltage i alle arrangementer undtagen selve generalforsamlingen.

Medlemsaktiviteter: 
Foreningen tilbyder praktisk vejledning i de forhold, som måtte være
aktuelle for dig. 
Fire gange om året modtager du vores medlemsblad. Ved hjælp af bladet
kan du holde dig orienteret om foreningens aktiviteter og følge med i den
aktuelle debat. Du er velkommen til selv at skrive indlæg i bladet

Foreningen vil tilstræbe medlemsaktiviteter i din region, som du kan benytte dig af i det
omfang, du har behov og lyst. Ikke alle aktiviteter udbydes i hele landet, da de er afhængige af en vis medlemsdeltagelse. 

Kontaktperson: Er et andet foreningsmedlem, som du kan ringe og tale
med i det omfang, du har brug for det.  Kontaktpersonen har måske stået i en situation, der ligner din, og kan derfor være dig behjælpelig. Klik på fanebladet Kontaktpersoner og se hvilken kontaktperson, der bor nærmest dig.

Såvidt det er praktisk muligt, afholdes der hvert år et Landsmøde / Weekendseminar

Kontingent

Kære medlemmer af DKBF

Kontingent for 2017 er 350 kr. for medlemmer og 150 kr. for støttemedlemmer.

Huske at skrive dit navn ved bankoverførslen til

Registrerings- og konto nr.  9070 - 16 27 08 99 33

så kassereren kan se hvem pengene kommer fra.

venlig hilsen

Birgitte Breiner

Bestyrelsen

Formand:

Birgitte Breiner
Sønderholmvej 32, Krajbjerg
8543 Hornslet
Tlf. 26 27 36 97
email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 1-Birgitte2016
Næstformand:
Inge Pedersen
Bøgevej 6
Nørhalne
9430 Vadum
Tlf. 30268047
email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 

 

Kasserer:

Sigurd Schou
Rørsangervej 82
8382 Hinnerup

email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Sekretær:

Hanne Merethe Knudsen
Borupvej 98B
4140 Borup
Tlf. 28 15 34 00
 
 e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
 
Bestyrelsesmedlem:

John Valeur
Barupvejen 13
4660 St. Heddinge
Tlf. 56 50 14 49
mobil: 21 90 13 02

email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

 john foto 2

Formandens side

Danske Krigsbørns Forening afholdte Generalforsamling / Landsmøde den 25. marts i HUSET ved Middelfart.

DKBF fortsætter med en ny bestyrelse og har konstitueret sig på følgende måde:
Birgitte Breiner, formand
Inge Pedersen, næstformand
Sigurd Schou, kasserer
Hanne Merethe Knudsen, sekretær
John Valeur, menigt medlem

Suppleanter: Lone Hansen og  Jørn Henrik Jørgensen
De bedste forårshilsener Birgitte

Kontaktpersoner

Er du i tvivl om, hvad DKBF er eller ønsker du blot at tale med en, der har stået i samme situation som dig selv, så er du velkommen til at ringe til en kontaktperson i din region. Samtalen er naturligvis fortrolig. Du er også altid velkommen til at kontakte et af bestyrelses­medlemmerne. 

 

 

Kontaktpersoner i DKBF

Område

Navn

Adresse

Telefon

Nordjylland

Maria Kamieth

Vesterbro 42

7900 Nykøbing Mors

60535473

Bjarne Schmidt

Pilekrogen 4 A

9230 Svenstrup

98381079

Midtjylland

       

Inge Komoch

Græsvangen 26 st

8381 Tilst

86240328

 Syddanmark

Yrsa Thane Thomsen

Hessvej 5

7120 Vejle

20231119

Wilhelm Jonas

Arnbjervej 8

6430 Nordborg

22932252

Sjælland

John Valeur

Barupvejen 13

46560 St. Heddinge

56501449

Hovedstaden / Bornholm

Bente Fritzen

Sauntevej 105

3100 Hornbæk

61782895

Julius Vadstrup

Tulipanvej 25

3720 Aakirkeby

40465071

 

  

Historie

Foreningsdannelsen i Danmark 

I 1995 kom 2 krigsbørn, Arne Øland og Bjarne Schmidt, ad krogede veje i kontakt med hinanden. Begge havde henvendt sig til journalist og forfatter Leif Larsen, der i medierne havde berettet om sine vanskeligheder med at få arkivadgang. Leif Larsen ønskede som gammel modstandsmand aktindsigt i nogle af modstandsbevægelsens sager.

Leif Larsen foreslog, at Bjarne og Arne mødtes for at udveksle synspunkter og erfaringer mht. til problemerne angående aktindsigt i deres faderskabssager  – og som sagt så gjort.

Bjarne havde på daværende tidspunkt arbejdet i ca. 5 år med at søge oplysninger om sin biologiske far og dennes familie i Østrig. Han havde i hele sit bevidste liv vidst, at han havde en ”tysk” far, der under krigen var soldat i Danmark. Hans familie havde aldrig omtalte dette, så denne viden var alene baseret på hans intuition og fortolkning af fortalelser i familien.

Arne havde først sent i livet erfaret, at han var krigsbarn. Født 6 måneder efter kapitulationen havde han altid havde opfattet sig selv som et ganske almindeligt ”uægte” barn. Men som oftest ved nogen i familien besked, og Arne fik sin ”besked” ved en familiesammenkomst ved årsskiftet 93/94.  Arne havde derefter arbejdet med efterforskning af sin slovenske far.

Fælles for dem var altså, at deres fædre havde tilhørt Værnemagten, og for dem begge gjaldt, at deres mødre ønskede at glemme – eller fortrænge – om man vil. Det viste sig hurtigt, at det var meget udbytterigt for Bjarne og Arne at kunne tale sammen om dét, der i mange år havde været et tabu.

Bl.a. inspireret af historikeren Annette Warrings afhandling ”Tyskerpiger”, der var udkommet i 1994, fik Arne  den idé at starte en forening. Samtidig tog han kontakt til Norges Krigs­barnsforbund, der venligst tilsendte ”vedtegter” samt en årgang af den norske forenings medlemsblad ”Røtter”. Dette stimulerede yderligere til en foreningsdannelse.

Både Annette Warring og Vibeke Ohl fra Røde Kors´ Eftersøgningstjeneste viste stor forståelse for idéen og videreformidlede et åbent brev fra Arne til nogle af de krigsbørn, som de var kommet i kontakt med gennem deres respektive arbejde. Med denne enestående hjælp opnåedes der kontakt med andre krigsbørn, som var interesserede i at danne en forening.

Den 12. oktober 1996 så  Danmarks Krigsbarnsforening nu Danske Krigsbørns Forening dagens lys.

Problemer med arkivadgang

 

Arkivadgang

Mange krigsbørn kunne i mange år ikke få kendskab til deres oprindelse på fædrene side, idet arkiverne var lukkede for krigsbørn med100 år fra barnets fødsel. 

Efter mange tovtrækkerier mellem DKBF og kommunerne, statsamterne, Civilretsdirektoratet, Landsarkiverne, Rigsarkivet og domstolene lykkedes det i 1999 /2000 DKBF at få en ordning, således at såvel Landsarkiverne som Rigsarkivet fra da af og fremover giver dispensation fra 80 års-reglen, når krigsbørn søger aktindsigt i deres faderskabssag. Det er også en aftale med arkiverne, at krigsbørn ikke skal betale arkiverne timeløn for arkivarbejdet, men blot udgifter i forbindelse med evt. kopiering af sagsakter.

Derfor - hvis du har en formodning om, at din rigtige far var tysk soldat (eller russisk, engelsk eller amerikansk) før, under eller efter besættelsen, så er du velkommen til at henvende dig til Danske Krigsbørns Forening for råd og vejledning.

Relevante Links

Europæiske Krigbørnsforeninger og netværk

 

BOWin - Det europæiske Netværk af krigsbørnsforeninger:
BORN OF WAR international network - http://www.bowin.eu
 
 
 
 
Arne Øland
Danske Krigsbørns Forening
Danmark
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.krigsboern.dk 

  

Gisela Heidenreich
Lebensspuren e.V. Wernigerode
Tyskland
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.lebensspuren-deutschland.eu/

  

Ute Baur-Timmerbrink
G.I.trace i Tyskland & Østrig
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.besatzungsvaeter.de/ 

 

Erika Holmbom
Verein der Wehrmachtskinder in
Finland
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.saksalaistensotilaidenlapset.com

 

Thorleif Blatt
Krigsbarnforbundet Lebensborn
Norge
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
lebensbornnorway.com

 

Gerd-Inger Resch
Norge
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Michel Blanc
Coeurs sans Frontières-
Herzen ohne Grenzen
Frankrig, Tyskland, Østrig
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.coeurssansfrontieres.com

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jan Pelegrino
Stichting Sakura
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Jeanine Nivoix-Sevestre
Aneg
Frankrig
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://anegfrance.free.fr

 

Gerlinda Swillen
Belgien
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Winfried (Admin)
Distelblüten- Russenkinder in Deutschland
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.russenkinder-distelblueten.de

 

Anatoly Rothe
Russenkinder.de
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.russenkinder.de

 

Children born of war
International Network for Interdisciplinary Research on Children Born of War (INIRC-CBOW) Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
c/o GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences