Om DKBF (2)

Hvorfor en forening

I følge historieforskningen er der blandt børn født i Danmark under eller lige efter den tyske besættelse registreret 5.579 personer, som har fået udlagt en tysk biologisk far. Deres faderskabssager, som behandledes i perioden 1940 – 1951, er alle registreret i Justitsministeriet og dokumenterne befinder sig i landsarkiverne og/eller i Rigsarkivet. Indtil for ganske nylig var oplysningerne om faderskabssagerne i disse arkiver lukket land også for de pågældende børn.

En del faderskabssager, hvor faderen var en tysker, blev enten mangelfuldt registreret eller registreret med en dansk fader. Et kvalificeret skøn af antallet af tyskerbørn (også kaldet krigsbørn) her i landet, som har en tysk far og en dansk mor, er derfor mellem 10 og 12 tusinde...

Disse børn er nu voksne og mange af dem har gennem de senere år, hvor emnet ”tyskerbørn” har været fremme i den offentlige debat, forfulgt et ønske om at få nærmere kendskab til deres rødder.

DKBF (Danske Krigsbørns Forening) dannedes i 1996 og den er blevet et forum, hvor danske krigsbørn støtter hinanden, udveksler erfaringer og henter vejledning, hvis de ønsker at finde oplysninger om deres fædrene ophav. Foreningen har f.eks. udvirket en afklaring, der har givet krigsbørn adgang til arkiverne med deres faderskabssager. Foreningen har i dag ca. 250 medlemmer, og talrige andre har fået rådgivning. 

DKBF samarbejder med tilsvarende foreninger i Belgien, Norge, Sverige, Finland, Holland, Frankrig og Tyskland.

I 2007 i Berlin var Danske KrigsbørnsForening  med til at danne den europæiske paraplyforening "Forum der Kriegskinder" for krigsbørnsforeninger fra Norge, Finland, Holland, Tyskland, Belgien og Frankrig.
I 2008 enedes man om inden for rammen "Forum der Kriegskinder" at danne et internationalt netværk : "BORN OF WAR internatioanal network" forkortet
BOW i.n.

Medlemsskab

Medlemskab af DKBF

Ønsker du at blive medlem af foreningen, kan du skrive til os på mailadressen Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan også kontakte foreningens formand Arne Øland på tlf. 86 45 38 83. 

Kontingentet er 300,00 kr. pr. år. Som medlem modtager du foreningens blad "Rødder" 4 gange årligt. Ved generalforsamlingen har du stemmeret.

Kontingentet er 150,00 kr. pr. år, hvis du gennem medlemskab blot ønsker at  støtte DKBF. Som støttemedlem modtager du 4 gange årligt foreningens blad "Rødder" og er velkommen til at deltage i alle arrangementer undtagen selve generalforsamlingen.

Medlemsaktiviteter: 
Foreningen tilbyder praktisk vejledning i de forhold, som måtte være
aktuelle for dig. 
Fire gange om året modtager du vores medlemsblad. Ved hjælp af bladet
kan du holde dig orienteret om foreningens aktiviteter og følge med i den
aktuelle debat. Du er velkommen til selv at skrive indlæg i bladet

Foreningen vil tilstræbe medlemsaktiviteter i din region, som du kan benytte dig af i det
omfang, du har behov og lyst. Ikke alle aktiviteter udbydes i hele landet, da de er afhængige af en vis medlemsdeltagelse. 

Kontaktperson: Er et andet foreningsmedlem, som du kan ringe og tale
med i det omfang, du har brug for det.  Kontaktpersonen har måske stået i en situation, der ligner din, og kan derfor være dig behjælpelig. Klik på fanebladet Kontaktpersoner og se hvilken kontaktoerson, der bor nærmest dig.

Såvidt det er praktisk muligt, afholdes der hvert år et Landsmøde / Weekendseminar

 

Bestyrelse

Formand:

Arne Øland
Lupinvej 54 1.tv.
8600 Silkeborg
Tlf. 86 45 38 83
mobil: 26 36 72 12

email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Næstformand og webmaster:
Henny Granum
Skovlykke 6, Gug
9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 34 11

email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kasserer:
Sigurd Schou
Rørsangervej 82
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 88 21

email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Sekretær:

Lillian Nørgaard
Svalevej 8
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 22 21

email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Bestyrelsesmedlem:

John Valeur
Barupvejen 13
4660 St. Heddinge
Tlf. 56 50 14 49
mobil: 21 90 13 02

email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Kontaktpersoner

Er du i tvivl om, hvad DKBF er eller ønsker du blot at tale med en, der har stået i samme situation som dig selv, så er du velkommen til at ringe til en kontaktperson i din region. Samtalen er naturligvis fortrolig. Du er også altid velkommen til at kontakte et af bestyrelses­medlemmerne.

Kontaktpersoner i DKBF

Område

Navn

Adresse

Telefon

Nordjylland

Maria Niebuhr

Vesterbro 42

7900 Nykøbing Mors

51742125

Bjarne Schmidt

Pilekrogen 4 A

9230 Svenstrup

98381079

Midtjylland

 


 

Syddanmark

Margret Stern Hedegaard

Viborgvej 320

8900 Randers

86454949

Inge Komoch

Græsvangen 24 D

8381 Mundelstrup

86240328

Yrsa Thane Thomsen

Hessvej 5

7120 Vejle

75815130

Wilhelm Jonas

Arnbjervej 8

6430 Nordborg

74450881

Sjælland;

John Valeur

Barupvejen 13

46560 St. Heddinge

56501449

Hovedstaden / Bornholm

Bente Fritzen

Sauntevej 105

3100 Hornbæk

49702895

Preben Vadstrup

Tulipanvej 25

3720 Aakirkeby

56974189

 

 

 

Kontaktpersoner i DKBF

Område

Navn

Adresse

Telefon

Nordjylland

Maria Niebuhr

Vesterbro 42

7900 Nykøbing Mors

51742127

Bjarne Schmidt

Pilekrogen 4A

9230 Svenstrup

98381079

Midtjylland

Margret Stern Hedegaard

Viborgvej 320

8900 Randers

86454949

Inge Komoch

Græsvangen 24D

8381 Mundelstrup

86240328

Syddanmark

Birgitte Breiner

Drejerbanken 3, Skalbjerg

5492 Vissenbjerg

26273697

Yrsa Thane Thomsen

Hessvej 3

7120 Vejle

75815130

Wilhelm Jonas

Arnbjervej 8

6430 Nordborg

22932252

Sjælland

John Valeur

Barupvejen 13

4660 St. Heddinge

56501449

21901302

Hovedstaden / Bornholm

Bente Fritzen

Sauntevej 105

3100 Hornbæk

49702895

Preben Vadstrup

Tulipanvej 25

3720 Aakirkeby

56974189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie

Foreningsdannelsen i Danmark

I 1995 kom 2 krigsbørn, Arne Øland og Bjarne Schmidt, ad krogede veje i kontakt med hinanden. Begge havde henvendt sig til journalist og forfatter Leif Larsen, der i medierne havde berettet om sine vanskeligheder med at få arkivadgang. Leif Larsen ønskede som gammel modstandsmand aktindsigt i nogle af modstandsbevægelsens sager.

Leif Larsen foreslog, at Bjarne og Arne mødtes for at udveksle synspunkter og erfaringer mht. til problemerne angående aktindsigt i deres faderskabssager  – og som sagt så gjort.

Bjarne havde på daværende tidspunkt arbejdet i ca. 5 år med at søge oplysninger om sin biologiske far og dennes familie i Østrig. Han havde i hele sit bevidste liv vidst, at han havde en ”tysk” far, der under krigen var soldat i Danmark. Hans familie havde aldrig omtalte dette, så denne viden var alene baseret på hans intuition og fortolkning af fortalelser i familien.

Arne havde først sent i livet erfaret, at han var krigsbarn. Født 6 måneder efter kapitulationen havde han altid havde opfattet sig selv som et ganske almindeligt ”uægte” barn. Men som oftest ved nogen i familien besked, og Arne fik sin ”besked” ved en familiesammenkomst ved årsskiftet 93/94.  Arne havde derefter arbejdet med efterforskning af sin slovenske far.

Fælles for dem var altså, at deres fædre havde tilhørt Værnemagten, og for dem begge gjaldt, at deres mødre ønskede at glemme – eller fortrænge – om man vil. Det viste sig hurtigt, at det var meget udbytterigt for Bjarne og Arne at kunne tale sammen om dét, der i mange år havde været et tabu.

Bl.a. inspireret af historikeren Annette Warrings afhandling ”Tyskerpiger”, der var udkommet i 1994, fik Arne  den idé at starte en forening. Samtidig tog han kontakt til Norges Krigs­barnsforbund, der venligst tilsendte ”vedtegter” samt en årgang af den norske forenings medlemsblad ”Røtter”. Dette stimulerede yderligere til en foreningsdannelse.

Både Annette Warring og Vibeke Ohl fra Røde Kors´ Eftersøgningstjeneste viste stor forståelse for idéen og videreformidlede et åbent brev fra Arne til nogle af de krigsbørn, som de var kommet i kontakt med gennem deres respektive arbejde. Med denne enestående hjælp opnåedes der kontakt med andre krigsbørn, som var interesserede i at danne en forening.

Den 12. oktober 1996 så  Danmarks Krigsbarnsforening nu Danske Krigsbørns Forening dagens lys.

Problemer med arkivadgang

Arkivadgang

Arkivadgang

Mange krigsbørn kunne i mange år ikke få kendskab til deres oprindelse på fædrene side, idet arkiverne var lukkede for krigsbørn med100 år fra barnets fødsel.

Efter mange tovtrækkerier mellem DKBF og kommunerne, statsamterne, Civilretsdirektoratet, Landsarkiverne, Rigsarkivet og domstolene lykkedes det i 1999 /2000 DKBF at få en ordning, således at såvel Landsarkiverne som Rigsarkivet fra da af og fremover giver dispensation fra 80 års-reglen, når krigsbørn søger aktindsigt i deres faderskabssag. Det er også en aftale med arkiverne, at krigsbørn ikke skal betale arkiverne timeløn for arkivarbejdet, men blot udgifter i forbindelse med evt. kopiering af sagsakter.

Derfor - hvis du har en formodning om, at din rigtige far var tysk soldat (eller russisk, engelsk eller amerikansk) før, under eller efter besættelsen, så er du velkommen til at henvende dig til Danske Krigsbørns Forening for råd og vejledning.

 

Relevante Links

Europæiske Krigbørnsforeninger

 

Gerlinda Swillen
Spokeswoman for BORN OF WAR international network
Belgien
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Arne Øland
Danske Krigsbørns Forening
Danmark
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.krigsboern.dk 

 

Michael Sturm
Lebensspuren e.V. Wernigerode
Tyskland
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.lebensspuren-deutschland.eu

 

Ute Baur-Timmerbrink
G.I.trace i Tyskland & Østrig
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.besatzungsvaeter.de/ 

 

Erika Holmbom
Verein der Wehrmachtskinder in
Finland
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.saksalaistensotilaidenlapset.com

 

Thorleif Blatt
Krigsbarnforbundet Lebensborn
Norge
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.lebensbornnorway.org

 

Gerd-Inger Resch
Norges Krigsbarnsforbund
Norge
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.nkbf.no

 

Michel Blanc
Coeurs sans Frontières
Frankrig
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://www.coeurssansfrontieres.com

 

Jeanin Nivoix-Sevestre
Aneg
Frankrig
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
http://anegfrance.free.fr